chefjobb.se

Att arbeta för Region Sörmland innebär många möjligheter till utveckling. Genom kurser, utbildning, handledning och forskning gör vi det lätt för dig att trivas och bli framgångsrik i ditt yrke.

Med drygt 9000 medarbetare är Region Sörmland en av länets största arbetsgivare. De allra flesta arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också flera yrkeskategorier med allt från transportledare, kockar, nätverkstekniker till folkhälsoplanerare och inköpare. Oavsett var du befinner dig i din karriär, om du vill utvecklas i din nuvarande yrkesroll eller om du vill ta klivet åt något annat håll i organisationen så finns det goda möjligheter att växa med oss.

Som medarbetare på Region Sörmland är du en del i ett stort och viktig arbete mot målet – Sveriges friskaste län. Därför är vi som arbetsgivare mån om att ta hand om dig. Läs mer om våra förmåner.

Här hittar du alla våra lediga jobb: https://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/Search/

Kontakt: rekrytering@regionsormland.se

Facebook: www.facebook.com/regionsormlandJobbahososs/videos

Instagram: Region Sörmland (@region_sormland) • Foton och videoklipp på Instagram

Youtube: Region Sörmland - YouTube

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/region-s%C3%B6rmland/mycompany/

Region Sörmland Anestesikliniken Nyköping

Kliniken består av ca 180 engagerade medarbetare som på Operationsavdelningen och Intensivvårdsavdelningen arbetar med perioperativ och intensivvårdsmedicin. Detta innebär att vi är en av sjukhusets nyckelfunktioner som är nödvändig för att kunna genomföra operationer och att livshotande sjukdomar och tillstånd ska kunna behandlas. Detta innebär att vi dagligen samarbetar med sjukhusets alla funktioner.

På operationsavdelningen genomförs ca 4000 operationer/år och på intensivvårdsavdelningen vårdas årligen ca 500 patienter varav cirka en tredjedel i respirator. Till avdelningen hör även en "PostIVA-mottagning" där patienter som skrivits ut från intensivvårdsavdelningen ges möjlighet till en individualiserad uppföljning. I detta samarbetar vi nära med såväl PAL som Rehabkliniken. Arbete pågår nu även med tillskapandet av en ny perioperativ enhet som tas i drift inom en tre års period.
Våra vårdresultat är mycket goda och ligger i många fall i framkant vid nationella jämförelser.

Kliniken moderniserar just nu sina lokaler fullständigt och kommer nästa år att börja flytta in i toppmoderna lokaler. Nyligen har robotassisterad kirurgi införts och verksamheten expanderar ytterligare när operationsavdelningen flyttar in i sina nya lokaler.
De som arbetar här är förutom lednings och stabspersonal, anestesiläkare, anestesi och intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och paramedicinsk personal som understöder våra patienter.

Vi arbetar i team där arbetet sker i tät daglig kontakt och där vi, med vår kunskap hjälper och visar omtanke om varandra i de olika vårdsituationerna och i omhändertagandet av patienten.
Arbetet präglas av ett personcentrerat omhändertagande vilket innebär att individen, såväl i egenskap av patient, närstående och kollega har prioritet och att omhändertagandet ses som en helhet och inte endast ur ett specialitetsperspektiv.

Kliniken bedriver ett aktivt förbättrings och kvalitetsförbättrande arbete med ett flertal projekt pågående inom alla klinikens verksamhetsområden. I dessa är alla personalkategorier representerade vilket skapar ett starkt engagemang och stolthet över vad vi gör varje dag.

Bransch

Inom hälso- och sjukvård, IT, kultur, utbildning, kollektivtrafik och regional utveckling

Anställda

9000

Huvudkontor

Region Kansliet Nyköping

Webbplats
Region Sörmland
Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Ida Ehrenkrona

Anestesisjuksköterska

Lovisa Hedberg

Operationssjuksköterska

Vad fick dig att söka jobb hos oss?

Jag har haft som mål att bli anestesisjuksköterska sedan jag blev färdig allmänsjuksköterska och då blev valet operation i Nyköping där jag är bosatt. Jag tog kontakt innan jag sökte min vidareutbildning och kom på hospitering. Där fick jag även träffa dåvarande chef och kom överens om kontraktsutbildning vilket innebar att jag fick studielön under tiden jag studerade. Detta underlättade såklart ekonomiskt och var även en trygghet då jag var garanterad en tjänst när jag var klar med utbildningen.

Varför har du valt att stanna hos oss?

Jag har alltid trivts bra med arbetsplatsen och framför allt med mina kollegor. Det är ett bra teamarbete mellan de olika professionerna på arbetsplatsen och vi hjälps alltid åt. Jag tycker även om att vi har så kallat önskeschema vilket innebär att vi inom gruppen anestesisjuksköterskor tillsammans ser till att passen blir täckta. Det ger en viss frihet vilket jag uppskattar. Våra arbetstider är även bra med både dag- och jourtjänstgöring.

Skulle du rekommendera oss till en vän eller tidigare kollega? Om Ja, varför

Ja det skulle jag göra. Vi är en trevlig arbetsplats med många spännande utmaningar framför oss. Tänker framför allt på att vi i slutet av 2023 ska flytta in i helt nya operationslokaler och att vi inom gruppen är många som vill utveckla och driva arbetet inom anestesi framåt.

Med vänlig hälsning,

Ida Ehrenkrona

Anestesisjuksköterska

Läkemedelsansvarig C-op NLN

Anestesikliniken/Operation

 

 

 

 

Vad fick dig att söka jobb hos oss?

Jag vill ständigt utvecklas och det låg rätt i tiden därför tog jag möjligheten att vidareutbilda mig och sökte till Nyköpings lasarett.

Varför har du valt att stanna hos oss

Stimulerande arbete, bra utvecklingsmöjligheter och fina arbetskollegor. Närheten till arbetet är viktigt då jag prioriterar en aktiv fritid.

Skulle du rekommendera oss till en vän eller tidigare kollega? Om Ja, varför

Välkomna till en härligt gäng, en fin avdelning med tight teamwork i fokus. Vi följer utvecklingen med avancerad robotteknik och snart får vi en helt nybyggd operationsavdelning med nya utvecklingsmöjligheter.

Mvh Lovisa

Lovisa Hedberg

Sektionsledare Gyn

Operationssjuksköterska

 

 

 

 

Region Sörmland i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Region Sörmland

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor